Osoby Współpracujące

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

monika-baran

Magister prawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od wielu lat zaangażowana w wolontariat i działalność organizacji pozarządowych. Ponadto jest aktywna na polu społeczno-politycznym. Od czasu do czasu naszą „Przystań” obdarza poradami z zakresu prawa i administracji.

malgorzata-chojnowska

Magister pedagogiki i psychologii. Wykładowca w Akademii Marynarki Wojennej. Wykładowca gerontologii w Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Organizator debat, prelekcji, wykładów z zakresu świadomej i odpowiedzialnej aktywności i adaptacji do zmian.