Wyprawa do Gdańska, część druga…

Dla tych, którzy nie zmieścili się w składzie poprzedniej wycieczki, zorganizowaliśmy wyprawę po śladach koleżanek i kolegów. Odwiedziliśmy te same miejsca, a na dowód tego, zrobiliśmy stosowne zdjęcia zamieszczone poniżej.