Sprawozdanie merytoryczno – finansowe

Do 31 grudnia 2018r. na konto Klubu Wsparcia Inicjatyw Pro Senioralnych Fundacji „Przystań”,  jego członkowie wpłacili w formie miesięcznych składek kwotę 2 650zł i suma ta została przekazana Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej „Przystań”, operatorowi Dziennego Domu „Senior+”, jako wsparcie działań tego ośrodka.

Z kwoty tej sfinansowano odpowiednio:

Udział własny do projektu grantowego, z którego opłacone zostały wynagrodzenia dla psychiatry, psychoterapeuty, rehabilitantki, masażystki i terapeuty zajęciowego

 2 650zł

Kwota przekazana Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej „Przystań” została wydatkowana z pożytkiem dla podopiecznych i stanowiła niezbędne wsparcie w prowadzeniu działalności Dziennego Domu „Senior – WIGOR”. Budżet spółdzielni uniemożliwia rozszerzenie zajęć poza podstawową opiekę socjalną i transportową, a dzięki wsparciu otrzymanemu z Fundacji „Przystań”, stało się to możliwe, za co serdecznie dziękują członkom Klubu Wsparcia Inicjatyw Pro Senioralnych, podopieczni  DDS+.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.