Sprawozdanie finansowe Klubu Wsparcia za pierwsze półrocze 2018r.

Do dnia 30 czerwca 2018 r. na konto Klubu Wsparcia Inicjatyw Pro Senioralnych Fundacji „Przystań” jego członkowie wpłacili w formie miesięcznych składek 5100 zł i kwota ta została przekazana Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej „Przystań”, operatorowi Dziennego Domu „Senior+”, jako wsparcie działań tego ośrodka.
Z kwoty tej sfinansowano odpowiednio:

Koszt przedłużenia domeny internetowej 130 zł
Naprawa zmywarki      62 zł
Zakup nowego czajnika      50 zł
Zakup stołu do rehabilitacji   246 zł
Koszty związane z odbiorem TV(uruchomienie nc+ i abonamenty)    232 zł
Koszty napraw samochodów przewożących seniorów 2387 zł
Zakup słodyczy i napoi(kawa, herbata, mleko, cukier, woda mineralna i soki) 797 zł
Badanie wody w stacji sanitarno-epidemiologicznej 156 zł
Zakup pakietów internetowych 13 x 30 zł 390 zł
Serwis laptopów  119 zł
Zakup materiałów biurowych   51 zł
Wynagrodzenie osobowe(opiekun wycieczki) 80 zł
Zakup kory i roślin do ogrodu 400 zł

Kwota przekazana Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej „Przystań” została wydatkowana z pożytkiem dla podopiecznych i stanowiła niezbędne wsparcie w prowadzeniu działalności Dziennego Domu „Senior – WIGOR”. Budżet spółdzielni uniemożliwia rozszerzenie zajęć poza podstawową opiekę socjalną i transportową, a dzięki wsparciu otrzymanemu z Fundacji „Przystań”, stało się to możliwe, za co serdecznie dziękują członkom Klubu Wsparcia Inicjatyw Pro Senioralnych, podopieczni DDS+.

Sprawozdanie

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za pierwsze półrocze 2018r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.