Rozliczenie KWIPS za 2019

Przystań Puck

Rozliczenie darowizn wpłaconych do Fundacji w 2019 roku

  • Wpłaty na zakup śniadań i materiałów do zajęć terapeutycznych dla Podopiecznych Dziennego Domu „Senior+ w Pucku” 10 454,20 zł
  • Darowizny osób fizycznych 3510,00 zł
  • Składki członków Klubu Wsparcia Inicjatyw Pro Senioralnych 2500,00 zł

Razem wpłaty 16 464,20 zł

  • Zakup śniadań i materiałów do zajęć terapeutycznych 11 840,00 zł
  • Wkład własny do projektów grantowych 4000,00 zł
  • Zakup drukarki 149,00 zł
  • Delegacje członków zarządu fundacji 751,00 zł
  • Zakup tonerów do drukarki 170,00 zł
  • Wsparcie osoby niepełnosprawnej 280,00 zł

Razem wydatki 16 439,00 zł

W kasie na koniec roku pozostało 25,20 zł

Wszystkim sympatykom, a zarazem darczyńcom, serdecznie dziękujemy za wsparcie. Fundacja nie prowadzi działalności dochodowej i nie posiada własnych środków, więc bez tego wsparcia, zrealizowanie powyższych inicjatyw nie byłoby możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.