O nas

Historia Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej “Przystań”

Historia Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej “Przystań”. Wiosną 2014 roku Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku organizował cykl szkoleń dotyczących tworzenia spółdzielni socjalnych. Owocem tego było zawiązanie Grupy Inicjatywnej Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej “Przystań”, która prowadziłaby Dom Dziennego Wsparcia dla Seniorów.

Połączyły nas wspólny cel: chęć wyjścia z bezrobocia i podobne postrzeganie wartości. Analizując dotychczasowe doświadczenia w życiu zawodowym uznaliśmy, że nasze umiejętności współgrają ze sobą i tworzą spójną całość, dlatego postanowiliśmy połączyć siły, by sobie wzajemnie pomóc i zrobić coś pozytywnego.

Pomysł utworzenia Domu Dziennego Wsparcia dla Seniorów wziął się z naszych obserwacji i przemyśleń: były i są wśród nas osoby, które w rodzinie miały kogoś wymagającego opieki i stąd wiemy, jakie wiążą się z tym problemy. W powiecie puckim brakuje miejsca, gdzie osoby starsze (i jednocześnie ich rodziny) mogłyby uzyskać pomoc, a zarazem miło spędzić czas. Chcieliśmy, by takim miejscem był nasz dom, gdzie członkowie spółdzielni za odpowiednią opłatą mogliby odciążyć rodziny i same osoby starsze.

W jednym z listów rekomendujących utworzenie DDWS możemy przeczytać m.in.: “seniorzy, klienci domowej opieki oraz osoby niepełnosprawne będą mieli zapewnioną profesjonalną i bezpieczną opiekę bez poczucia odrzucenia przez najbliższych” (PUP w Pucku).

Ośrodki pomocy społecznej nie są w stanie wesprzeć tych osób, ze względu na stawiane im kryteria dochodowe, nawet, jeśli mają środki finansowe, a liczba osób starszych wymagających pomocy w codziennym życiu wzrasta. Zbadaliśmy potrzeby rynku i nawiązaliśmy kontakt z podobnymi ośrodkami w kraju i za granicą (w Czechach i w Niemczech). Postaraliśmy się o rozeznanie w zakresie ekonomicznego uzasadnienia i sposobu prowadzenia takiego domu.

Jednak w ubiegłym roku nie uzyskaliśmy akceptacji OWES-u. To niepowodzenie nie zniechęciło nas, a dało więcej czasu na powiększenie i lepsze przygotowanie naszej oferty.

W tym celu założyliśmy Fundację “Przystań”, która ma nas wspierać w działaniach. Jej celem jest pomaganie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także zmiana i poprawa świadomości społecznej w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, uświadomienie społeczeństwu korzyści wynikających ze stworzenia infrastruktury potrzebnej do opieki nad takimi osobami w porze dziennej, aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i długotrwale opiekujących się bliskimi oraz propagowanie idei wczesnego przeciwdziałania chorobom nowotworowym.

Po długich poszukiwaniach znaleźliśmy budynek, który, jeśli uzyskamy wsparcie finansowe, dostosujemy do potrzeb osób starszych, tzn. zrobimy m.in. podjazd dla wózków inwalidzkich, poszerzymy drzwi, dostosujemy łazienkę dla osób niepełnosprawnych, zakupimy odpowiednie umeblowanie i wyposażenie. Na wynajem tego budynku uzyskaliśmy umowę przyrzeczenia dzierżawy.

Prowadzimy także intensywną akcję informacyjną wśród instytucji samorządowych i organizacji pożytku publicznego z powiatu puckiego, dotyczącą otwarcia DDWS przez planowaną spółdzielnię socjalną, aby osoby potrzebujące pomocy wiedziały, gdzie za opłatą mogą ją uzyskać. Po ogłoszeniu rządowego Programu “Senior-WIGOR” podjęliśmy starania, byśmy mogli go realizować, uznając, że jego założenia wpisują się zarówno w cele naszej Fundacji, jak i powstającej Spółdzielni “Przystań”.

Jako Fundacja uzyskaliśmy też dofinansowanie na “rozwój młodej organizacji pozarządowej” w konkursie Fundusz Akumulator Społeczny 2015. Współpracując z OWES-em zamówiliśmy projekt strony internetowej, który jeszcze jest w wersji demo. Zleciliśmy również wykonanie logo, którego projekt stworzyła pucka artystka malarka, pani Kama Kuik, graficznie opracowała zaś pani Ewelina Glaz.

Zarówno indywidualnie i jako grupa korzystamy ze szkoleń, kursów i warsztatów, także psychologicznych z ramienia OWES-u przygotowujących nas do założenia i pracy w spółdzielni socjalnej. Współpracując przez miniony rok poznawaliśmy coraz lepiej mocne i słabe strony każdego z nas. Mamy przekonanie, że nasze predyspozycje i kwalifikacje pozwolą zarówno na prowadzenie DDWS jak i Fundacji.

Jej prezes i zarazem lider naszej grupy to Andrzej Majkowski, który jest osobą komunikatywną z dużymi umiejętnościami organizacyjnymi, popartymi pracą na stanowiskach kierowniczych ukończył w tym roku naukę w Szkole Menedżerów Ekonomii Społecznej w Gdańsku.

Cała grupa dostrzegła u niego pracowitość, dar przyciągania i łączenia ludzi o podobnych przekonaniach tak, by umieli ze sobą współpracować. Tworzy doskonały tandem z wiceprezesem Fundacji – Januszem Żytko, który jest pilotem w stopniu kapitana pełniącym służbę czynną, jako dowódca załogi śmigłowca ratowniczego Marynarki Wojennej. Są także wśród nas, jak i współpracują z nami opiekunki osób starszych, opiekunowie medyczni, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog, pedagog, księgowy, nauczyciele. Przez rok w zespole trwała rotacja członków, ale każdy wniósł coś korzystnego.

Wierzymy, że nasza determinacja, silna motywacja i umiejętności stwarzają możliwość wieloletniego działania Fundacji i Spółdzielni.