Oferta dla firm

Oferta dla firm. Na podstawie danych demograficznych wiemy, że wydłuża się długość życia, że nasze społeczeństwo starzeje się. Istnieje zatem uzasadniona konieczność podejmowania działań dających wsparcie, zmierzających do poprawy życia seniorów. Zwracamy się do Państwa z prośbą i propozycją nawiązania współpracy z naszymi organizacjami: Klubem Wsparcia Inicjatyw Pro Senioralnych Fundacji „Przystań” i Kaszubską Spółdzielnią Socjalną „Przystań”. Nasze działania od ponad roku polegają na skutecznej opiece nad seniorami – zapewniając opiekę i godne przeżywanie ostatnich lat życia seniorów. Jak wiele organizacji pożytku publicznego borykamy się z różnymi wyzwaniami.

Nasze najważniejsze wyzwania w tej chwili to:

  • bardzo awaryjne samochody – przez co nie możemy przewozić naszych podopiecznych komfortowo i bezpiecznie
  • zakup atestowanego sprzętu rehabilitacyjnego
  • zakup pomocy terapeutycznych do terapii zajęciowej
  • poszukujemy stałego wsparcia prawnego
  • zagospodarowanie przestrzeni zielonej wokół budynku „Przystani”

Każda darowizna materialna, jest wsparciem

Chcielibyśmy w zamian za pomoc, umieścić logo Waszej firmy na nowym samochodzie, który będzie przez najbliższe lata poruszał się pod drogach Powiatu Puckiego, stając się automatycznie Waszą mobilną i bezpośrednią reklamą, która świadczyć będzie, że to, co ofiarowujecie, ma również wymiar duchowy. Ponadto oferujemy podziękowania w formie artykułu (treść do uzgodnienia) oraz umieszczenie linku graficznego w formie loga/znaku handlowego, do strony darczyńcy, na stronie naszej „Przystani„.

Nasza współpraca może również wpłynąć na kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników, ponieważ stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywowania. Dzięki programom społecznym, zaangażowaniu w życie lokalnej społeczności, dbałości o środowisko, wizerunek firmy w oczach pracownika wzmacnia się.

Osoba do kontaktu:

Andrzej Majkowski:

695 954 874
e-mail: info@przystan-puck.pl

Jeśli masz jakieś pytania, skorzystaj z formularza

TOP