Klub Wsparcia

Klub Wsparcia Inicjatyw Pro Senioralnych Fundacji “Przystań”

Dzienny Dom “Senior-WIGOR” w Pucku zapewnia Waszym bliskim bogatą ofertę zajęć, a także codzienną opiekę. Zamierzamy wzbogacić ją o stworzenie na miejscu dostępu do lekarzy specjalistów, do których na ogół udają się osoby w podeszłym wieku. Należą do nich: kardiolog, ortopeda/rehabilitant, psycholog, psychiatra, okulista, endokrynolog czy onkolog. Poszerzenie oferty o opiekę zdrowotną, byłoby wsparciem dla wszystkich seniorów z Powiatu Puckiego, również tych spoza grona podopiecznych placówki.

Niestety, nie jesteśmy w stanie wygospodarować takich oszczędności,
które pozwoliłyby zrealizować tego typu zamierzenia.

 
Ostatnio ze strony rodzin naszych Seniorów wypłynęła sugestia utworzenia Klubu Wsparcia Inicjatyw Pro Senioralnych Fundacji “Przystań”. Klub ten miałby za zadanie promować ideę Dziennego Domu “Senior-WIGOR” w Pucku i wspierać naszą działalność. Z dużą nadzieją oczekujemy włączenia się jak największej liczby osób w członkostwo Klubu. Pomysłodawcy także zaproponowali regularne miesięczne wpłaty kwoty, którą moglibyście Państwo wesprzeć nasze przedsięwzięcia.Propozycja dotyczy kwoty 10zł/m-c lub jej wielokrotności.

Zasady funkcjonowania Klubu, a także sposoby rozliczania się z otrzymywanych darowizn, zamieszczone są w załączonym Regulaminie, a bieżące sprawozdania będą umieszczane na stronie internetowej tak, abyście Państwo mogli mieć wgląd do rodzaju wsparcia oraz kosztów z tymi działaniami związanych.
Mając na uwadze dobro Państwa bliskich, liczymy na pozytywny odzew i hojność, której nie zmarnotrawimy, czego dowód dajemy na co dzień, podnosząc standard życia Waszych bliskich.

Poniżej deklaracja członkowska klubu oraz regulamin. Zachęcamy do wspierania nas…

Klub Wsparcia deklaracja-regulamin
 
 

Sprawozdania Finansowe
Sprawozdanie

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za pierwsze półrocze 2018r.

Sprawozdanie

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe – maj 2017r.

Sprawozdanie

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe – 2017r.