Możesz Pomóc

Możesz Pomóc

Możesz pomóc

Szanowni Państwo. Dzienny Dom “Senior-WIGOR” w Pucku zapewnia Seniorom nie tylko różnorodną ofertę zajęć, ale także codzienną opiekę. Zamierzamy wzbogacić ją o stworzenie na miejscu dostępu do lekarzy specjalistów.

Częściowo już udało nam się ten pomysł zrealizować; wg potrzeb Seniorzy doświadczają systematycznej opieki psychiatrycznej, psychologicznej oraz działalności rehabilitacyjnej.
Marzy nam się jeszcze zatrudnienie ortopedy.. Niezbędna jest kabina do ćwiczeń typu UGUL.

Niestety, nie jesteśmy w stanie wygospodarować takich oszczędności, które pozwoliłyby zrealizować tego typu zamierzenia, mimo iż członkowie rodzin naszych Seniorów utworzyli Klub Wsparcia Inicjatyw Pro Senioralnych Fundacji „Przystań”. Klub ten promuje ideę Dziennego Domu Senior Wigor w Pucku i wspiera naszą działalność, także finansowo. Zasady funkcjonowania Klubu oraz sposoby rozliczania się z otrzymywanych darowizn zamieszczone są w Regulaminie, a bieżące sprawozdania umieszczane są na stronie internetowej tak, aby Darczyńcy mogli mieć wgląd do rodzaju wsparcia oraz kosztów z tymi działaniami związanych.

Jesteśmy jedyną tego typu placówką w powiecie puckim, która poprawia jakość życia Seniorów poprzez wszechstronną stymulację i zróżnicowaną opiekę, a także codzienne spotkania w gronie równolatków, bez wyrywania Seniora ze środowiska rodzinnego.

Nie chcemy wykluczyć ze społeczeństwa tych, których czas aktywności zawodowej już minął, a teraz potrzebują pomocy. Towarzyszy nam refleksja nad kolejnymi etapami życia, dotyczącymi każdego z nas…

Jeśli zechcielibyście Państwo wesprzeć nasze przedsięwzięcia, zachęcamy do kontaktu.


Rozliczenie darowizn wpłaconych do Fundacji w 2019 roku

  • Wpłaty na zakup śniadań i materiałów do zajęć terapeutycznych dla Podopiecznych Dziennego Domu „Senior+ w Pucku” 10 454,20 zł
  • Darowizny osób fizycznych 3510,00 zł
  • Składki członków Klubu Wsparcia Inicjatyw Pro Senioralnych 2500,00 zł

Razem wpłaty 16 464,20 zł

  • Zakup śniadań i materiałów do zajęć terapeutycznych 11 840,00 zł
  • Wkład własny do projektów grantowych 4000,00 zł
  • Zakup drukarki 149,00 zł
  • Delegacje członków zarządu fundacji 751,00 zł
  • Zakup tonerów do drukarki 170,00 zł
  • Wsparcie osoby niepełnosprawnej 280,00 zł

Razem wydatki 16 439,00 zł

W kasie na koniec roku pozostało 25,20 zł

Wszystkim sympatykom, a zarazem darczyńcom, serdecznie dziękujemy za wsparcie. Fundacja nie prowadzi działalności dochodowej i nie posiada własnych środków, więc bez tego wsparcia, zrealizowanie powyższych inicjatyw nie byłoby możliwe.