Działalność statutowa

Pdf

Statut Fundacji “Przystań”

Pdf

Statut Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej “Przystań”