Działalność statutowa

Pdf

Statut Fundacji „Przystań”

Pdf

Statut Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej „Przystań”