Zajęcia terapeutyczne.

Zajęcia terapeutyczne. Terapia zajęciowa jest popularną metodą usprawniania osób dotkniętych różnymi ograniczeniami sprawności, między innymi osób starszych. Poprzez uczestniczenie w przeróżnych formach aktywności, podopieczni nie pozostają bierni. Nie zanika w nich inicjatywa, chęć nawiązywania i kontynuowania kontaktów z innymi. Terapia zajęciowa ma na celu stworzenie przestrzeni, w której osoby starsze będą się czuły akceptowane, będą mogły rozwijać swoje pasje, wiedzę i doświadczenie.

W całym procesie aktywizacji należy pamiętać i zwrócić uwagę na indywidualne cechy każdej osoby, takie jak wiek, zainteresowania, stan psychiczny, samopoczucie i osobowość. Terapeuci zajęciowi podczas swoich zajęć posiadają szeroki wachlarz możliwości, między innymi: muzykoterapię, zajęcia plastyczne, terapię walidacyjną i wiele innych.

Aktywność jest warunkiem prawidłowego rozwoju człowieka w każdym wieku, dlatego należy pamiętać, aby łączyć terapię zajęciową z kinezyterapią np. zajęcia muzyczne poprawiają nastrój, a w połączeniu z tańcem usprawniają fizycznie.

Ćwiczenia usprawniające pamięć

pomagają poprawić uwagę, koncentrację, spostrzegawczość, logiczne myślenie, czyli funkcje poznawcze, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pamięci.

Proponowane przez nas ćwiczenia pamięci są zgodne z programem Ośrodka Terapii Zaburzeń Pamięci w Szczecinie, zalecanym przez prof. med. Marcina Ratajczaka. Ośrodek w terapii wykorzystuje również zeszyty ćwiczeń stymulujących pamięć i funkcje językowe autorstwa Barbary Malinowskiej i Małgorzaty Dzienniak. Są to m.in. ćwiczenia polegające na: formułowaniu skojarzeń, uzupełnianiu treści, logicznemu przewidywaniu następujących po sobie przykładów, zapamiętywaniu krótkich partii treści, odwzorowywaniu kształtów na podanym przykładzie.

Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze

celem tych zajęć jest wyrażanie uczuć poprzez działania twórcze np. rysowanie, kolorowanie, lepienie z plasteliny, modeliny, wycinanie, tworzenie ozdób np. choinkowych, robienie kart świątecznych, wyklejanie, tworzenie biżuterii, lepienie z masy solnej, robienie na drutach, szydełku, haft, wyszywanie, origami. Zajęcia te przyczyniają się również do rozwijania zainteresowań, poprawy koncentracji i zdolności manualnych.

Terapia reminiscencyjna

odwołuje się do przeżyć i wspomnień uczestników przy użyciu fotografii, filmów, przedmiotów itp. Ma na celu utrwalanie pozytywnych wspomnień. Zajęcia z terapii reminiscencyjnej prowadzone przez psycholog odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorki, czwartki).

Terapia walidacyjna

skupia się na uważnym słuchaniu wypowiedzi uczestnika przy zachowaniu pełnej akceptacji ze strony słuchającego jak i pozostałych uczestników zajęć. Terapia ta daje możliwość wzajemnego wzbogacania i doświadczania szacunku ze strony słuchaczy. Zaspakaja potrzebę bycia ważnym i potrzebnym w danej społeczności.

Biblioterapia

terapia wykorzystująca książki. Do dyspozycji Podopiecznych ośrodek oddaje biblioteczkę z kolekcją książek oraz czasopism.

Muzykoterapia

terapia wykorzystująca muzykę – słuchanie, śpiewanie, granie. Celem terapii jest polepszenie nastroju uczestników.

Choreoterapia

terapia wykorzystująca taniec. Techniki: taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje muzyczno-ruchowe. Celem terapii jest poprawa koncentracji, koordynacji ruchowo- słuchowej, przełamanie bariery interpersonalnej.

Zajęcia relaksacyjne

celem jest odprężenie, rozładowanie stanu napięcia psycho-fizycznego i mięśniowego – rozluźnienie bądź wyciszenie, świadome obniżenie aktywności myślowej. Jest to ważny element radzenia sobie ze stresem. Zajęcia relaksacyjne prowadzone przez psychologa odbywają się dwa razy w tygodniu.

Gimnastyka

zajęcia mające na celu podtrzymanie ogólnej sprawności fizycznej, a także umożliwienie wykonywania czynności wokół siebie ? samoobsługi. Dodatkowo zajęcia tego typu mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu człowieka, w tym układu krążenia i układu oddechowego, wzmacniają mięśnie i stawy. Spacery po świeżym powietrzu podtrzymujące kondycję fizyczną, poprawiają wydolność organizmu a przy tym pozytywnie wpływają na samopoczucie poprzez kontakt z przyrodą.

Kółko przyrodnicze

uczestnicy pielęgnują rośliny, które znajdują się na terenie ośrodka, bądź uprawiają ogródek.

Kółko gier stolikowych

zajęcia mające na celu poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawę samopoczucia, a także poprawiające koncentrację uwagi. Dodatkowo zajęcia te wpływają pozytywnie na integrowanie się uczestników oraz poznawanie swoich mocnych i słabych stron, np. gra w bingo, szachy, warcaby, układanie puzzli, gra w karty, kalambury, gry planszowe.

Filmoterapia

terapia wykorzystująca film. Wspólne oglądanie filmów, a następnie dyskusja o nich.

Dzięki uprzejmości naszych przyjaciół z Łodzi – u których mieliśmy przyjemność gościć i od których mieliśmy sposobność uczyć się – pozwoliliśmy sobie zamieścić opis form terapii, które będziemy także proponować naszym podopiecznym w Domu “Senior-WIGOR”. Za zgodę na udostępnienie opisu, składamy kierownictwu Ośrodka Terapii Zajęciowej Dom na Zdrowiu z Łodzi serdeczne podziękowania.