Wyprawa w barwny świat malarstwa

Przez dwie soboty seniorzy delektowali się urokami Muzeum Narodowego w Gdańsku. Parter dawnego klasztoru franciszkanów wypełnia kolekcja rzeźby średniowiecznej, szat i naczyń liturgicznych z tej epoki oraz arcydzieł malarstwa zwanego tablicowym z tej samej epoki.Dziełem o niezaprzeczalnej wartości historycznej jest romańska Madonna tronująca, jedna z najstarszych rzeźb drewnianych na terenie obecnej Polski, czy równie cenny ołtarz św. Elżbiety z przełomu XIV i XV wieku.Pierwsze piętro zajmuje ekspozycja malarstwa gdańskiego, niderlandzkiego,
Tagged under:
Do dnia 30 czerwca 2018 r. na konto Klubu Wsparcia Inicjatyw Pro Senioralnych Fundacji „Przystań” jego członkowie wpłacili w formie miesięcznych składek 5100 zł i kwota ta została przekazana Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej „Przystań”, operatorowi Dziennego Domu „Senior+”, jako wsparcie działań tego ośrodka. Z kwoty tej sfinansowano odpowiednio: Koszt przedłużenia domeny internetowej 130 zł Naprawa zmywarki      62 zł Zakup nowego
Tagged under:
Dla tych, którzy nie zmieścili się w składzie poprzedniej wycieczki, zorganizowaliśmy wyprawę po śladach koleżanek i kolegów. Odwiedziliśmy te same miejsca, a na dowód tego, zrobiliśmy stosowne zdjęcia zamieszczone poniżej.
Tagged under: