Zajęcia z panią psycholog

Spotkanie z panią Małgorzatą Chojnowską, która jest specjalistką w dziedzinie pedagogiki i psychologii, to dla naszych podopiecznych duże przeżycie. Zajęcia nie są monotonnym wykładem, a raczej interaktywnym spotkaniem z fachowcem, który inicjuje temat spotkania i zachęca do wspólnej dyskusji. Dzisiejsze spotkanie, to rozważania, dyskusje i argumentowanie na temat: „co w moim dojrzałym życiu jest ważne i daje mi poczucie zadowolenia?” Pani Małgorzata wskazała na czynniki, które opóźniają procesy starzenia, ale przede wszystkim opowiedziała,
Tagged under: