Przede wszystkim: należy mieć ukończony sześćdziesiąty rok życia i być emerytem lub rencistą Po spełnieniu tych warunków, należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej